Giải pháp chống thấm dột

Chuẩn bị vào mùa mưa, việc thay đổi khí hậu và sơ suất trong quá trình thi công… là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thấm, dột ở các công trình xây dựng. Dưới đây là một vài giải pháp ngăn chặn và xử lý chống thấm, dột đang được ứng dụng phổ biến, đạt hiệu quả.

Giải Pháp dùng các Loại Keo tiên tiến

  1. các loại keo chống thấm chuyên dụng cho máng sối, mái tôn, con lươn, khe cửa : Hydbrid sealant,Flex151 polyurethane sealants, Blockade