SÚNG BẮN KEO SILICONE BẰNG KHÍ NÉN (SÚNG NÉN 600ML)